Utstakning och Tekniskt samråd

Nu har lantmäteriet varit ute på tomten och gjort en grovutstakning. Nu fick man en lite uppfattning om hur huset kommer vara på tomten, och hur stort det blir. Placeringen kändes väldigt bra! Vi har även fått tid för ett byggsamråd/tekniskt samråd så vi kan få ett startbesked och påbörja arbetet med huset.

Byggskylten på plats!

Idag var vi ute vid tomten och satte upp den byggskylt vi fått från Älvsbyhus. Detta för att leveransen ska komma till rätt tomt! Vi har även fått besked från lantmäteriet att de kommer utföra grovutstakningenmåndag nästa vecka redan! Då slipper vi vara oroliga för att de inte skulle hinna med det till vecka 3. Finutstakningen kommer förmodligen ske under vecka 3.

Det verkar som om vi blir minst 20 familjer ute på Eriksbo Park under 2015, vilket är otroligt roligt! Verkar som om folk har fått upp ögonen för området och det åker fortfarande mycket folk omkring och spanar på Eriksbo. Ett flertalet tomter är också bokade som för tillfället pratar med banken osv. För att se vilka tomter som är lediga, gå in på http://www.eriksbopark.se/tomter/ och kolla det nuvarande bokningsläget.

Lite inomhusbelysning

Vi försöker förbereda inför inlyttningen i Mars genom att köpa på oss lite lampor och lyktor som kan passa i det nya huset. De fösta inköpen blev en vägglampa och en lykta för ett värmeljus. Det lutar mot att köpa mer vita inredningsdetaljer, det är väl modernt nu?

Byggskylt och tillverkning av grunden

Nu har även byggskylten kommit som ska sättas upp på tomten senast 4 veckor innan leverans. Får försöka leta rätt på någon passade pinne och sätta fast skylten på samt "köra ner den" i marken ute på Eriksbo Park. Det känns kul att det börjar röra på sig! Vi fick i samma veva information om att grunden har börjat tillverkas.

Byggsamråd och Utstakning

Nästa steg för oss är att boka in ett byggsamråd, eller rättare sagt "Tekniskt Samråd" som det heter efter den 2 maj 2011, med kommunen för att få ett startbesked. Dock så verkar kommunen ha fullt upp med "slutsamråd" för de som ska flytta in innan julhelgen. Vi hoppas på att få till ett möte direkt efter årsskiftet för att hinna med allt. Personligen är jag lite orolig för att vi ska hinna få till Husutstakningen innan markarbetet behöver påbörjas, dock så har vi skickat in ansökan och vi finns i "rullorna".

Punkterna som tas upp under det tekniska samrådet är:

  • planering av arbetet
  • åtgärder för tillsyn och kontroll med mera
  • organisation för arbetet
  • förekomst av farligt avfall
  • eventuell rivningsåtgärd
  • behovet av arbetsplatsbesök

Husutstakningen behövs för att säkerställa att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Husutstakningen består av tre moment:

  • Kordinatberäkning - Teknisk beräkning av koordinater för hushörnen.
  • Groutstakning - Fyfisk utsättning av hushörnen på marken. Markeras med träkäppar.
  • Finutstakning - Här markeras färdigt fasadliv med spik på de profiler som finns uppsatta.