• Home
  • Tekniskt Samråd

Tekniskt Samråd

Byggsamråd och Utstakning

Nästa steg för oss är att boka in ett byggsamråd, eller rättare sagt "Tekniskt Samråd" som det heter efter den 2 maj 2011, med kommunen för att få ett startbesked. Dock så verkar kommunen ha fullt upp med "slutsamråd" för de som ska flytta in innan julhelgen. Vi hoppas på att få till ett möte direkt efter årsskiftet för att hinna med allt. Personligen är jag lite orolig för att vi ska hinna få till Husutstakningen innan markarbetet behöver påbörjas, dock så har vi skickat in ansökan och vi finns i "rullorna".

Punkterna som tas upp under det tekniska samrådet är:

  • planering av arbetet
  • åtgärder för tillsyn och kontroll med mera
  • organisation för arbetet
  • förekomst av farligt avfall
  • eventuell rivningsåtgärd
  • behovet av arbetsplatsbesök

Husutstakningen behövs för att säkerställa att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Husutstakningen består av tre moment:

  • Kordinatberäkning - Teknisk beräkning av koordinater för hushörnen.
  • Groutstakning - Fyfisk utsättning av hushörnen på marken. Markeras med träkäppar.
  • Finutstakning - Här markeras färdigt fasadliv med spik på de profiler som finns uppsatta.

Tekniskt samråd och profiler

Nu har vi haft det tekniska samrådet med kommunen tillsammans med säljaren från Älvsbyhus och vår KA. Det var inga konstigheter med bygget och vi förväntas få startbeskedet i början på nästa vecka. Grävmaskinisten räknar med att påbörja arbetet på tomten på onsdag nästa vecka vilket är väldigt roligt! Äntligen händer det något mer ute på tomten! Dock så saknar vi själva grunden från Älvsbyhus, enligt säljaren från Älvsbyhus skulle grunden vara levererad till tomten, men jag hade svårt att hitta den... Kanske dyker upp i början av nästa vecka.

De punkter som har kommit upp är att vi kanske behöver höja huset en aning med tanke på grundvattennivån, och se till att dräneringen ligger på rätt nivå i förhållande till grundvattnet. Känns onödigt att dräneringspumpen hela tiden måste pumpa grundvatten... Det visar sig när de börjar gräva, och vi ska ha ett möte med grävmaskinisten i början av nästa vecka för att stämma av lite.

Profilerna har även kommit upp på tomten där kommunen/lantmäteriet ska göra sin finutsättning. Vilket vi räknar med sker under nästa vecka!