Guide: Lägga till en Z-Wave enhet

Jag har köpt in ytterliggare två enheter och nedan beskivs de steg jag tog för att få in av av dom i systemet. Klicka på "Läs Mer" för att se hela guiden. Guiden förutsätter att du kör OpenHab i en RaspberryPi (det är iallafall där jag kör). Även att det finns ett script som heter "openhab.sh" som används för att starta upp OpenHab.

Först av allt så behöver jag stoppa OpenHab.
sudo /etc/init.d/openhab.sh stop

Sedan behöver vi starta Z-Wave gränssnittet:
sudo /etc/init.d/z-way-server start

Nästa steg är att gå in i Z-wave gränssnittet och lägga till enheten:
http://<server ip>:8083/expert/

zwave

 

I det här fallet fick den nya noden ID: 7

Sedan stoppar jag gränssnittet och startar OpenHab
sudo /etc/init.d/z-way-server stop
sudo /etc/init.d/openhab.sh start

Vi måste sedan lägga in ett nytt "Item" i "Items"-konfigurationen. "Light_Kitchen" är den nya noden nedan och har ID: 7.

Items

Vi lägger även in en knapp i "Sitemap"-konfigurationen.

sitemap

Nu finns den nya "Z-wave" enheten tillgänglig i OpenHab

openhab newzwave

Taggar: Hemautomation, Z-Wave, Guide, RaspberryPI, Razberry