Drömhuset på EriksboPark

Vi har nu skrivit på de första kontrakten med Älvsbyhus för vårt nya Höner ute på Eriksbo Park. Ambitionen är att försöka skriva på hemsidan när vi gör framsteg i byggprocessen.