Byggsamråd och Utstakning

Nästa steg för oss är att boka in ett byggsamråd, eller rättare sagt "Tekniskt Samråd" som det heter efter den 2 maj 2011, med kommunen för att få ett startbesked. Dock så verkar kommunen ha fullt upp med "slutsamråd" för de som ska flytta in innan julhelgen. Vi hoppas på att få till ett möte direkt efter årsskiftet för att hinna med allt. Personligen är jag lite orolig för att vi ska hinna få till Husutstakningen innan markarbetet behöver påbörjas, dock så har vi skickat in ansökan och vi finns i "rullorna".

Punkterna som tas upp under det tekniska samrådet är:

  • planering av arbetet
  • åtgärder för tillsyn och kontroll med mera
  • organisation för arbetet
  • förekomst av farligt avfall
  • eventuell rivningsåtgärd
  • behovet av arbetsplatsbesök

Husutstakningen behövs för att säkerställa att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Husutstakningen består av tre moment:

  • Kordinatberäkning - Teknisk beräkning av koordinater för hushörnen.
  • Groutstakning - Fyfisk utsättning av hushörnen på marken. Markeras med träkäppar.
  • Finutstakning - Här markeras färdigt fasadliv med spik på de profiler som finns uppsatta.

Taggar: Kommunen, Byggsamråd, Utstakning, Tekniskt Samråd, Lantmäteriet