Modulskarv och Innervägg

Vi har ni rivit upp alla modulskarvar och limmat samt spikat (detta för att det inte ska börja knarra). Samt att om man kollar modulskarven och golvspånet, så sitter det enbart med ett fåtal spik. Så det är väl mer eller mindre gjort för att man ska göra detta. Vi lämnat en skarv öppen ifall att vi ska dra värmesystemet i en av skarvarna. Vi har även dragit rör i de flesta modulskarvar, ifall att man någongång i framtiden eller under byggets gång, behöver dra en kabel från ena långsidan, till den andra. Då kommer röret vara tillgängligt i kattvinden.

Även innerväggarna börjar komma på plats. Det är roligt att se hur rummen börjar ramas in, och man kan visualisera sig rummen klara med väggar och allt! Arbetet med inneväggar är betydligt roligare än både gles, plast och isolering. Det blir en känlsa av att det händer mycket, snabbt. På måndag nästa vecka kommer en VVS-firma på besök för att prata lite om vad man kan göra själv, hur vi ska gå till väga och vad dom ska göra i slutändan.